Print Design
Motion Design
Services
Algemene voorwaarden

Artikel 1
De huurder wordt geacht de Daf of Swingtrike in goede staat te hebben ontvangen. Outdoor Scherpenzeel wordt geacht het voertuig in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2
Voor het besturen van een Daf moet men minimaal 21 jaar oud zijn, in het bezit van rijbewijs B en 3 jaar rij ervaring. Deze persoon is tevens verantwoordelijk voor de inzittenden van de Daf.
Voor het besturen van een Swingtrike moet men minimaal 16 jaar oud zijn.

Artikel 3
Te allen tijden is Outdoor Scherpenzeel gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Outdoor Scherpenzeel op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4
Outdoor Scherpenzeel is te allen tijden gerechtigd om de gehuurde Daf of Swingtrike naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Daf of Swingtrike daar deze door Outdoor Scherpenzeel niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6
De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan de gehuurde Daf of Swingtrike. Bij wat voor schade aan de gehuurde Daf of Swingtrike dan ook, is de huurder aansprakelijk voor de kosten van herstel evenals de kosten van de beschadigde onderdelen berekend op de waarde van de dag van inlevering van de Daf of Swingtrike. De kosten dienen contant aan Outdoor Scherpenzeel door de huurder te worden voldaan.

Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Daf of Swingtrike in onderhuur of gebruik aan derden af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8
Bij een vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.

Artikel 9
Er mag geen alcohol worden gedronken of allerlei geestverruimende drugs gebruikt worden tijdens de huurperiode. Indien deze regel toch wordt overschreden vervallen alle voorwaarden en is de huurder zelf verantwoordelijk.

Artikel 10
De huurder zal als een goede beheerder de hem verhuurde Daf of Swingtrike verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.
De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde Daf of Swingtrike aan derden is toegebracht en zal Outdoor Scherpenzeel daarvoor vrijwaren.

Artikel 11
Outdoor Scherpenzeel is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan de kleding van de huurder.

Artikel 12
De huurder is aansprakelijk voor alle overtredingen en bekeuringen die tijdens de rit gemaakt zijn en eventueel op later tijdstip bij Outdoor Scherpenzeel bekend worden.

Artikel 13
Vooraf dient een borg te worden voldaan.

Artikel 14
De verhuurde Daf of Swingtrike is WA verzekerd.

Services
 Home          Contact
Henk Klumpenaar
Tel :   033-2774982
Mob : 06-15529644